glassini.pl

blog lifestyle – moda, uroda, dom, praca, zdrowie

Lifestyle Praca

Na czym polega wycena mieszkań?

W wielu przypadkach konieczna jest wycena mieszkań. Usługa ta polega na urzędowym potwierdzeniu wartości danej nieruchomości.
Zasady wyceny mieszkań są uregulowane w polskich przepisach prawa i mogą one być dokonana tylko przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Czym charakteryzuje się wycena mieszkań?

Wycena nieruchomości jest konieczna zawsze na przykład w przypadku nabywania mieszkania na kredyt. Czynność ta jest prowadzona zawsze według określonych prawem zasad, które to dokładnie reguluje ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Wycena może być przeprowadzana tylko i wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego, który to posiada do tego celu odpowiednie uprawnienia.

Na cele mieszkaniowe rzeczoznawcy zazwyczaj dokonują
wycena wartości rynkowej, która to nie jest równoznaczna z ceną rynkową. Podczas takiej wyceny oprócz ceny pod uwagę brany jest: stan prawny nieruchomości oraz stan techniczno – użytkowy. Ponadto istotną rolę podczas wyceny ma przeznaczenie danej nieruchomości oraz zagospodarowanie znajdującego się wokół niej terenu.

Co to jest operat szacunkowy? Dokumenty niezbędne do wyceny nieruchomości

W celu dokonania rzetelnej wyceny nieruchomości niezbędne jest okazanie poszczególnych dokumentów. Można pośród nich wymienić: wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, wypis z rejestru gruntów, rzut lokalu oraz zarys mapy ewidencyjnej.

Jeśli właściciel mieszkania nie posiada powyższych dokumentów, to wówczas wystarczy, że poda on numer księgi wieczystej, a rzeczoznawca dokonujący wyceny zwróci się do urzędu w celu wydania niezbędnych dokumentów.

Wycena mieszkań przez bank

Wycena mieszkań jest dokonywana zawsze w przypadku konieczności ustalenia zdolności kredytowej. Wówczas to każdy bank chce znać dokładnie wartość nieruchomości na którą jest zaciągany kredyt.

Wycena taka może różnić się od ceny transakcyjnej, zatem niezbędny jest tutaj udział rzeczoznawcy, który potrafi rzetelnie oszacować realną wartość kredytowanej nieruchomości. I tak na przykład jeśli kredytobiorca zamierza kupić mieszkanie do remontu, to wówczas rzeczoznawcy biorą zawsze pod uwagę fakt, że wartość mieszkania po wykonaniu remontu znacznie wzrośnie. Jest to bardzo korzystne dla kredytobiorców, którzy dzięki temu mają szansę na otrzymanie z banku większego kredytu.