glassini.pl

blog lifestyle – moda, uroda, dom, praca, zdrowie

Dom Lifestyle Praca

Zatrudnienie pomocy domowej – niezbędne formalności

Z roku na rok mnóstwo zapracowanych osób decyduje się na za korzystanie z pomocy domowej. Legalne zatrudnienie osoby, która to będzie pomagała w wykonywaniu poszczególnych obowiązków domowych wiąże się z dopełnieniem kilku istotnych formalności. Każdy gospodarz domu ma do wyboru zawarcie umowy zlecenie lub umowy o pracę. Jak zatem zatrudnić pomocą domową i ubezpieczyć ją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych?

Jaką umowę podpisać z gosposią domową

Zatrudnienie pomocy domowej wiąże się zawsze z podpisaniem stosownej umowy. Każdy gospodarz domu powinien zdawać sobie sprawę z tego, że podstawą zatrudnienia pomocy domowej jest poprawnie skonstruowana umowa. Podczas jej zawierania trzeba zawsze jasno określić stawkę, częstotliwość świadczenia usługi oraz formę płatności. Może to być gotówka lub przelew na wybrane konto bankowe. Ponadto w zawartej umowie musi być koniecznie zawarty termin, w którym pracodawca zobowiązuje się przekazywać wypłatę.

Każdą gosposię domową można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia. Ponadto istnieje możliwość skorzystania z innych typów umów proponowanych w obecnie obowiązującym Kodeksie Pracy. Może to więc być umowa o pracę na czas wykonywanej pracy dorywczej. Maksymalny czas trwania takiej umowy może wynosić trzydzieści dni, do sześciu razy w ciągu każdego roku kalendarzowego. Ponadto każdy gospodarz może zdecydować się na zawarcie z gosposią domową nieetatowej umowy o pracę, której czas trwania może wynosić maksymalnie 20 godzin w tygodniu.

Zatrudnienie gosposi a niezbędne formalności

Dziś pomoc domowa jest zatrudniana najczęściej w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie.

W celu legalnego zatrudnienia gosposi nie wystarczy podpisanie wybranego dokumentu przez obie strony. Po nawiązaniu umowy konieczne jest zawsze przez pracodawcę zgłoszenie zawarcia  stosunku pracy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od typu zawartej umowy wymagane jest zawsze złożenie w ZUS – ie formularza ZUS ZFA. Za pomocą tego dokumentu pracodawca sygnalizuje, że przejął na siebie rolę płatnika składek.

Ponadto każdy pracodawca w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy musi koniecznie złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych formularz ZUS ZUA. Dokument ten jest potwierdzeniem zgłoszenia zatrudnionej osoby do ubezpieczeń społecznych. Musi on też złożyć druk ZUS ZZA w celu zgłoszenia pomocy domowej do ubezpieczenia zdrowotnego.

Wraz z kompletem tych dokumentów każdy pracodawca musi złożyć w ZUS – ie poprawnie wypełniony druk ZUS RCA, w przypadku gdy jest on jedynym pracodawcą zatrudnionej pomocy domowej lub druk ZUS RZA w sytuacji, gdy bierze się na siebie odpowiedzialność odprowadzania tylko składek na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż pozostałe są odprowadzane przez innego pracodawcę.

Ponadto każdego roku do dnia 28 lutego pracodawca ma obowiązek przekazania każdemu pracownikowi druku IMIR, który to zawiera szczegółowe zestawienie opłaconych składek.