glassini.pl

Glassini.pl – blog lifestyle – mod,uroda,dom,praca,zdrowie

zarządzanie nieruchomościami
Lifestyle

Zarządzanie nieruchomościami – na czym polega?

Zarządzanie nieruchomościami to znacznie szersze zagadnienie od administrowania, ponieważ nie sprowadza się wyłącznie do prowadzenia bieżących czynności. Administrowanie to wszelkie kontrole i przeglądy techniczne, naprawy oraz utrzymywanie porządku w obrębie nieruchomości.

Z kolei zarządzanie nieruchomościami ma dwa cele, wykraczające poza kompetencje administrowania. Oprócz prowadzenia i nadzorowania bieżącej obsługi nieruchomości, zarządcy mają możliwość krótkoterminowego i długoterminowego planowania z korzyścią dla właściciela nieruchomości.

Pierwszy podstawowy cel zarządzania nieruchomościami polega na zachowaniu nieruchomości w niepogorszonym stanie. To oznacza kontrolę i przeglądy techniczne oraz konserwację z uwzględnieniem możliwej historycznej wartości obiektu lub pełnionej przez nieruchomość obecnej funkcji.

Drugi cel zawodowej działalności zarządcy to uzasadnione inwestowanie w nieruchomość. W praktyce oznacza to dbałość o polepszanie wyglądu budynku i rozwój nieruchomości od strony rozwiązań technicznych. Zarządca w porozumieniu z właścicielem rozważa wszystkie możliwości i decyduje, które rozwiązanie jest najkorzystniejsze do wprowadzenia.

Kwalifikowane osoby oprócz samodzielnie wykonywanej usługi mogą udzielać porad w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Zarządcy nieruchomościami przestrzegają zbioru zasad, nazywanego potocznie standardami zawodowymi. Zostały wprowadzone przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami, aby zapewnić wysoki standard usług i dbać o zadowolenie klientów.

Więcej informacji na temat działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami znajduje się w „Ustawie o gospodarce nieruchomościami”.

Przeczytaj więcej na e-metalhurt.com.pl